Sóng ngầm bất động sản thành phố Bà Rịa

Nhà đầu tư khắp nơi đang đổ về thành phố Bà Rịa đón đầu các dự án hạ tầng trọng điểm và khu đô thị lớn sắp triển khai. Tuy nhiên, nguồn cung thị trường này vẫn không đủ cầu. Sóng ngầm bất động sản thành phố Bà Rịa Trở thành đô thị loại 1 […]