Năm 2021, đầu tư phân khúc bất động sản nào?

Nhiều người muốn đầu tư bất động sản nhìn đâu cũng thấy rủi ro và băn khoăn chưa biết năm sau nên đầu tư vào phân khúc nào… Năm 2020, nên đầu tư phân khúc bất động sản nào? Những vướng mắc về pháp lý chưa được giải quyết; nguồn vốn cho bất động sản […]