Cảng biển Cái Mép- Thị Vải, kho vàng của Việt Nam

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tập trung cao độ đưa hệ thống cảng biển Cái Mép-Thị Vải ngang tầm khu vực vào năm 2030 và trở thành một đầu mối cảng biển đẳng cấp thế giới vào năm 2045. Tổng quan về cảng biển Cái Mép- […]